Podnájem prostor

Vážení a milí čtenáři,

v této rubrice naleznete informace o možnostech podnájmu prostorů školy.

Podnájem tělocvičen

Objednávka musí jako vždy obsahovat: Název organizace, sídlo organizace, IČ, jméno osoby pověřené jednáním za organizaci. Nově Vás žádáme i o výpis z obchodního rejstříku a doklad o zplnomocnění osoby pověřené jednáním za organizaci. Telefonický nebo emailový kontakt. U fyzických osob RČ místo IČ. V objednávce napište prostor, který chcete pronajmout, datum od kdy do kdy, den a hodinu. Druh činnosti, kterou budete v prostoru provozovat. Pokud nemáte stálou hodinu z minulých let, napište ještě náhradní termín.

Podnájem školního hřiště je možný, a to ve všední dny od 18.00 do 20.00 hodin (duben – září).

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci s Vámi.

Příloha
Rozpis podnajmu telocvicen 2022-2023.pdf
Ceny podnájmu od 1.9.2022.pdf
Rozpis podnajmu telocvicen 2021-2022.pdf
Ceny podnájmu pro rok 2021.pdf
Formulář objednávka podnájmu.xls

Přidružené články

 0  1  2  3