O matematických třídách

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše dítě do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka v těchto třídách probíhá na naší škole již 36. rokem. Děti, které mají rády matematiku, mají možnost v těchto speciálních třídách svůj zájem dále rozvíjet. Protože se jedná o třídy výběrové, je možné pracovat s dětmi vyšším tempem a učivo probrat do větší hloubky. Tomuto cíli je podřízen obsah i organizace výuky. Děti mají více hodin matematiky, informatiku, ve vyšších ročnících se rozšiřuje i výuka fyziky a chemie. Žáci z těchto tříd se každoročně umisťují na předních místech v různých soutěžích a olympiádách. Úspěšnost v testech Scio  je více než srovnatelná s výsledky vrstevníků ve víceletých gymnáziích, v matematice a přírodovědných předmětech je dokonce převyšují.

Škola má informační centrum, jehož součástí jsou internetová knihovna, pracovny multimediální a počítačová. Učíme děti pracovat s informacemi. K tomu mají možnost využívat nejen dobře vybavenou a průběžně doplňovanou knihovnu, ale i internet, ke kterému jsme připojeni pevnou linkou.

V areálu školy máme venkovní vyhřívaný bazén, který žáci využívají v hodinách tělesné výchovy v jarních a podzimních měsících, sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým trávníkem a tartanovou dráhou. Děti mají také možnost rozvíjet své estetické vlohy v pěveckém sboru Sedmihlásek nebo se podle svého zájmu přihlásit do některých z více než 20 kroužků (např. keramické, výtvarné, sportovní a další).

Nejlepší spojení ke škole je tramvajemi 26 a 20 (zastávka Červený Vrch) nebo metro trasa A (zastávka Nádraží Veleslavín)

1. září 2022 otevíráme pro absolventy 5. ročníků ZŠ matematickou třídu

v 6. ročníku. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy. Je třeba je odevzdat do 11. května 2022. Zařazovací řízení proběhne ve středu 18. května 2022 v 8.00 hod. v budově naší školy. Náhradní termín pro děti, které se ze závažných důvodů nebudou moci zúčastnit v prvním termínu, bude 23. května 2022.

Bližší informace získáte na tel. 235007513, 235007515 nebo na internetové adrese www.zscvrch.cz

PaedDr. Marie Cibulková
ředitelka školy

Příloha
MAT-PRIH 2022.doc
MAT-LET 2022.pdf

Přidružené články

 0  1  2