Absolventské práce 9. tříd

Cílem absolventské práce žáka 9. ročníku je umožnit žákovi ukázat a zhodnotit, co všechno si osvojil v průběhu 9 let školní docházky.

Základní cíle:

1. Prostřednictvím vlastní práce a prezentace žák předvede své dovednosti, znalosti a případně i své zájmy a koníčky. Žák musí komplexně předvést své schopnosti samostatně pracovat, sám si vybírá konzultanta, volí si téma své práce. Sám si také organizuje a plánuje své dílčí činnosti – vyhledává informace, zpracovává podklady, propojuje poznatky z různých předmětů, případně vkládá i své vlastní zkušenosti. Žák musí také dokázat efektivně obhájit svou práci před veřejností.

2. Učitelé prostřednictvím absolventských prací mohou posoudit, zda se jim podařilo předat žákům klíčové kompetence.

Cíle práce pro žáka:

• vyhledávat a třídit informace,
• pracovat s odbornou literaturou a internetem,
• porozumět danému tématu,
• zpracovat zvolené téma v písemné formě i ve formě stručné prezentace na ITA tabuli,
• dodržovat formální stránku seminární práce,
• dokázat, že do školy nechodil zbytečně.

Téma práce – jak vybírat:

• Vyberte si téma, které vás zajímá, nebo téma, o němž již máte určité znalosti. Ty vám usnadní počáteční orientaci.
• Pokud svou silnější stránku spatřujete v praktické činnosti, vyberte si téma, v němž budete provádět pokusy, výzkumy nebo budete něco vyrábět.
• Důležité je vybrat si téma tak, aby pro vás práce byla přínosná a zároveň vás zaujala.

Rámcové termíny pro absolventské práce 

23.10.   volba konzultanta
6.2.   odevzdání osnovy práce
17.5.   odevzdání publikace
21.5.   odevzdání powerpointové prezentace

 Výše uvedené termíny mohou být konkrétním konzultantem nastaveny jinak - jedná se o termíny rámcové.

Závazný je termín obhajob, který je pro školní rok 2021/22 stanoven na týden od 13. do 17. června 2022.


K tvorbě práce použijte přiloženou šablonu práce.

 

Prohlédněte si slavnostní zakončení obhajob absolvenstkých prací ze školního roku 2012/13.

d

 

Příloha
absolventska_prace_ŠABLONA.docx