Školní poradenské pracoviště

 

Výchovní poradci se věnují vzdělávacím potřebám a výchovným problémům žáků, integraci žáků s podpůrnými vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných žáků).

Mgr. Monika Kabátová – výchovný poradce pro 1. stupeň           kabatova@zscvrch.cz

Telefon 235007511

Mgr. Eva Peroutková – výchovný poradce pro 2. stupeň             peroutkova@zscvrch.cz

Telefon 235007529

 

Konzultační hodiny

Kdykoli dle dohody (emailem nebo telefonem)

 

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Přijďte se poradit, máte-li vy, nebo vaši spolužáci či kamarádi problémy s jakýmkoli druhem násilí, šikanou, rasismem, drogami (včetně alkoholu a cigaret), se závislostí na počítačových hrách, poruchami potravy, zkrátka s čímkoli, co vás ve vašem životě nebo okolí trápí či otravuje. Určitě najdeme řešení.

Mgr. Karolina Čurdová       curdova@zscvrch.cz   

Telefon 235007530

 

Konzultační hodiny

Kdykoli dle dohody (emailem nebo telefonem)

 

Profesní poradce se věnuje problematice kariérního poradenství - problematice profesního rozvoje. Má na starosti vše kolem přijímacího řízení střední školy.

Mgr. Klára Svobodová  – profesní poradce                                  svobodova@zscvrch.cz

Telefon 235007531

 

Školní psychologové se věnují diagnostice poruch chování a učení žáků. Pracují s třídními kolektivy především na vytváření zdravého klimatu ve třídě. Jsou připraveni radit dětem i rodičům s jakýmikoli výukovými a výchovnými problémy.

Krizové intervence v případě potřeby zajišťuje celý tým školního poradenského pracoviště. Je možné se obracet na kteréhokoli člena týmu.

Mgr. Pavel Kšajt.     ksajt@ppp6.cz

Bc. Ondřej Mýtina   mytina@ppp6.cz

Kontaktní adresa:

Pedagogicko- psychologická poradna,

Vokovická 32/3, Praha 6 – Vokovice

Tel: 220 612 131