O školní družině a školním klubu

Informace o provozu ŠD a ŠK ve šk.r. 2020/2021

Vážení rodiče, v přiložených dokumentech naleznete informace o provozu školní družiny a školního klubu v letošním školním roce 2020/2021. 

Na základě doporučení MŠMT a MZ jsme v letošním školním roce 2020/2021 uspořádali oddělení ŠD tak, aby se co nejméně míchali žáci různých ročníků. Proto mají prvňáčci i druháci svá samostatná oddělení a pouze třeťáci se čtvrťáky budou pracovat ve smíšených odděleních v rámci ročníku. Ke koncovému sloučení dojde až v pozdních odpoledních hodinách – sloučíme oddělení 1. a 2. tříd v učebně 004 a oddělení 3. a 4. tříd v učebně 005.

V tomto duchu bychom rádi apelovali na vás, rodiče, abyste vyzvedávali své děti pokud možno předtím, než dojde k jejich sloučení do závěrečných oddělení.

Z hlediska bezpečnosti, co se vyzvedávání žáků ze ŠD týče, setrváváme i nadále u modelu loňských let – tj. u systému kartiček osob způsobilých k vyzvedávání žáka ze ŠD a používání videotelefonů, které zprostředkovávají kontakt rodičům, jejichž děti jsou v družinách umístěných v přízemí. Podrobný rozpis, včetně časového harmonogramu do kdy děti budou v dané třídě v přízemí, naleznete na nástěnce u zvonků zadního vchodu ke školním družinám.

Do klubu přichází a z něj naopak žáci odchází tak, jak se domluví s rodiči a vychovateli. O předem plánovaných akcích (vycházkách, exkurzích…) jsou předem a včas informováni.

Podrobnější informace o chodu a provozu ŠD a ŠK naleznete na webových stránkách školy a na nástěnce u videotelefonů u zadního vchodu do budovy školy.

Příloha
Informace o provozu ŠD 2020-21.pdf
Informace rodičům ke ŠKOLNÍMU KLUBU.pdf
Odhláška ze školní družiny.pdf
ODHLÁŠKA ZE ŠKOLNÍHO KLUBU.pdf
Prohlášení rodičů - ŠD.pdf
Zápisový lístek do šd.pdf
Přihláška do ŠK.pdf