Seznam kontaktů na zaměstnance školy

Konzultace jsou možné po předchozí dohodě telefonem nebo e-mailem.

Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů najdete také v rubrice Učitelé

K jednodušším konzultacím, zprávám či dotazům je možno využít e-mailové adresy učitelů.

Emaily učitelů získáte tak, že ke jménu ve sloupci email přidáte koncovku @zscvrch.cz

Příklad - Petr Novák by měl v tomto sloupci novak, email by tedy byl novak@zscvrch.cz

Emaily takto zveřejňujeme kvůli ochraně proti SPAMU

K oznámení nepřítomnosti dítěte můžete využít i formuláře v elektronické žákovské knížce

Adresa školy


 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch
  Alžírská 26/680
  160 00 Praha 6
   
Datová schránka: 9ie3dfp
IČ: 48133809
DIČ: CZ48133809
Číslo účtu: 1430061 / 0100
   
Tel. kancelář: 235007511
Fax: 235358172
Tel. + fax školní jídelna: 235007506
Tel. pavilon: 235366418
Tel. MŠ Pod Novým lesem 235365987
E-mail: info.skola(zavináč)zscvrch.cz
Internetová adresa: http://zscvrch.cz

školní rok 2021/2022

Vedení a učitelé

Pokud chcete navštívit pedagogy v době jejich konzultačních hodin, prosíme, abyste předem zavolali a ujistili se, že Vás pedagog může přijmout (např. není již domluven s jiným rodičem atd.)

Jméno Předměty E-mail Telefon Konzultační hodiny (prosíme předem zavolat)
Cibulková M. - ředitelka školy M cibulkova 235007513 po předchozí domluvě
Čurda J. - zást. ředitelky Čj, Ov jcurda 235007514  
Vojtěchovská D. - zást. ředitelky I.st., Aj vojtechovska 235007515  
Brabcová Z. - ekonomka   brabcova 235007509  
Čapková J. - hospodářka   capkova 235007511  
Legátová K. - ved. školní jídelny   legatova 235007505  
Marvanová L. - školní jídelna   jidelna 235007506  
Holcová H. - školní knihovna   knihovna  235007518  
Řanda Z. - školník   skolnik    

 

Jméno Předměty E-mail Telefon Konzultační hodiny (předem třeba zavolat)
Bélik M. Čj, Aj belik    
Bendová J. V.A bendova 235007511 kdykoli po předchozí domluvě
Birasová D. Aj birasova 235007522 možno po předchozí mailové domluvě
Bláhová J. Vv jblahova 235007529  
Brych D. Aj brych    
Břešťanová M. IV.C brestanova 235007511 po předchozí domluvě
Čermáková A. VIII. B, F, M cermakova 235007531  
Čurdová K. VII.A, Tv, SP, IKV curdova 235007530 kdykoli po předchozí domluvě
Dlouhá L. Vv, SP dlouha 235007522 kdykoli po předchozí domluvě
Dolejš L. IV.B, Děj dolejs 235007521 kdykoli po předchozí domluvě
Dvořák M. - ICT metodik IKV dvorak 235007529 kdykoli po předchozí domluvě
Dzúr J. IKV dzur 235007511 pátek 
Filipová S. Aj filipova 235007522  
Fišerová E. VII.B, Čj, Děj  efiserova 235007539 kdykoli po předchozí domluvě
Gurrick M. Aj gurrick 235007525  
Guthová R. II.A guthova   kdykoli po předchozí domluvě
Hofmanová M. I.C mhofmanova 235007511 kdykoli po předchozí domluvě
Hofmanová R. V.B rhofmanova   po předchozí domluvě e-mailem
Homér V. Hv homer 235007528 kdykoli po domluvě
Hrušková I. Vv hruskova 235007522 s předešlou domluvou v úterý odpoledne
Jarošíková B. VIII.D, Aj jarosikova 235007525 kdykoli po předchozí domluvě
Jelínková A. MvAj jelinkova 235007539 po domluvě
Kabátová M. vých.poradkyně 1.-5.r. IV.A kabatova 235007511 e-mailová domluva, sms domluva
Kavková K. Šj kavkova 235007511  
Klimentová D. III.B klimentova 235007511 kdykoli po předchozí domluvě
Kočvarová D. Aj kocvarova 235007525  
Kopecká H. II.B, Aj kopecka 235007511 středa 13.00 až 14.00 po předchozí domluvě e-mailem
Korbová K. Aj, Šj korbova 235007522  
Krauzová M. VI.A, Aj, Rj, Tv krauzova 235007522 e-mailová domluva
Mahdalová J. IX.C, Čj, Děj mahdalova 235007529 kdykoli po předchozí domluvě
Malý M. VI.B, Tv maly 235007530  
Marešová J. M maresova 235007539 kdykoli po předchozí domluvě e-mailem
Mayerová V. IX.D,  M mayerova 235007539 kdykoli po předchozí domluvě
Mitinková S. V.C mitinkova 235007511 kdykoli po předchozí domluvě
Musilová L. IX.B, Př, Ze, Tv, SP musilova 235007530/525 kdykoli po předchozí domluvě
Mužík J. IKV muzik 235007529

kdykoli po předchozí domluvě

Nedoma M. VIII.A, Tv, Př nedoma 235007530 kdykoli po předchozí domluvě
Nová D. IX.A, M, Ch dnova 235007535 kdykoli po předchozí domluvě

Peroutková E. vých.poradkyně 6.-9.r.

Čj, Ov peroutkova 235007529  
Sedláčková H. Nj sedlackova    
Smutná Anna  Nj smutna    
Sujová M. III.C sujova 235007511 kdykoli po předchozí domluvě
Svobodová K. - volba povolání VI.C Fy, SP svobodova 235007531 kdykoli po předchozí domluvě
Šetková L. Nj setkova 235007511  
Šrottová D. I.A srottova 235366418 kdykoli po předchozí domluvě
Štenglová B. VI.D, M, Ch stenglova 235007535 kdykoli po předchozí domluvě
Taichmanová K. VII.D, Čj, Děj taichmanova 235007521 po předchozí domluvě
Tesařová J. III.A tesarova  235007503 po předchozí domluvě
Trejbalová K. II.C trejbalova 235007511  
Vavrlová J. VIII.C, Př vavrlova 235007525 po předchozí domluvě
Winnová J. I.B winnova 235366418 kdykoli po předchozí domluvě
Zerzaňová L. VII.C, Ze, Př zerzanova 235007521 kdykoli po předchozí domluvě e-mailem

Asistenti pedagoga

Jméno   E-mail Telefon
Váchová E.   vachova  
Dachovská H.   dachovska  
Baumgartnerová V.   baumgartnerova  
Šírová P.   sirova  
Ejemová J.   ejemova  
Malá Jánská Z.   janska  
Machačová L.   machacova  
Smutná A.   smutna  
Říhová Š.   rihova  
Matoušová J.   asistentka.matousova  
Musilová A.   amusilova  
Hrubá H.   hruba  
Štýbrová L.   stybrova  
Bumbálková H.   bumbalkova  
Kašparová M.   mkasparova  
Nováková A.   novakova  
Stuchlíková L.   stuchlikova  
Sedláčková H.   sedlackova  

Vychovatelé ŠD

Jméno E-mail Telefon
Brych D. brych 235007504
Hrubá H. hruba 235007504
Dachovská H. dachovska 235007504
Matoušková B. matouskova 235007504
Matoušová J. asistentka.matousova 235007504
Mrázková B. mrazkova 235007504
Musilová A. amusilova 235007504
Nová R. rnova 235007504
Pekárková M. pekarkova 235007504
Stuchlíková L. stuchlikova 235007504
Veselá L. (vedoucí ŠD) vesela 235007504