Preventivní program

Při závažných případech učitelé postupují dle vypracovaného krizového plánu.

Kontaktní osobou pro tuto rubriku je: K. Čurdová

 

 

Příloha
Preventivní program školy 2021-22.pdf
Minimální preventivní program 2021.pdf

Přidružené články

 0