2.KOLO ZÁPISU DĚTÍ Z UKRAJINY DO ZŠ MARJÁNKA

Vážení ukrajinští rodiče, oznamujeme vám, že probíhá druhé kolo zápisu do ZŠ Marjánka, který se týká všech ukrajinských žáků, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek.

Zápis je určen  pro uchazeče:

- s místem bydliště na Praze 6 neomezeně (bez spádovosti),

- kteří splňují podmínku 90 dní pobytu na území ČR za účelem strpení,

- kteří přicestovali do ČR po konání prvního oficiálního zápisu dne 21.6.2022,

- kteří nebyli v 1. kole (dne 21.6.2022) přijati na žádnou základní školu na Praze 6,

- 9. ročníků, kteří nebyli přijati na žádnou střední školu a žádají na svých školách o opakování 9. ročníku. Pro tyto žáky budeme otevírat speciální 9. třídu s intenzivní výukou matematiky a českého jazyka (intenzivní příprava na přijímací pohovor na střední školy).

- kteří věkově patří do 9. třídy (14 – 15 let).

Více naleznete v přiloženém dokumentu.

Příloha
Zápis ukr 2.kolo.pdfAutor vojtechovska, 08.07.2022 07:57