Knižní veletrh na Červeném vrchu

V měsíci březnu tohoto školního roku jsme zahájili tradiční projekt žáků a učitelů 1. stupně, který se zabývá čtenářstvím a rozvíjí čtenářskou gramotnost našich žáků. Bývá zvykem, že v rámci tohoto projektu starší spolužáci navštěvují své mladší kamarády v jejich třídách, učitelé organizují besedy s autory knih a žáci vytvářejí kvízy i pracovní listy...

To všechno se v řadě tříd 1. stupně podařilo realizovat. Tento rok navíc k výše jmenovaným aktivitám přibyla i aktivita další – a to spolupráce s jednou ze základních škol ze Zlína. Součástí jejich společného projektu byla návštěva zlínských třeťáčků v Praze, kde se jich krásně ujala naše partnerská třída 3.C s paní učitelkou Monikou Sujovou. Více se o jejich programu dozvíte v jednom z následujících příspěvků. V přílohách naleznete fotografie z aktivit, které se v jednotlivých třídách uskutečnily a leckde je připojena i krátká anotace týkající se jejich obsahové náplně. Výstupy dětských projektů krásně dekorují i naši knihovnu, o finální umístění prací se opět postarala paní učitelka Sujová s paní knihovnicí Hanou Holcovou. Moc jim děkujeme!


Partnerská škola ze Zlína

Ve středu 18.5. jsme se potkali s našimi kamarády z partnerské školy ze Zlína, které jsme znali pouze z videí nebo z chatu. Děti přijely v odpoledních hodinách, sešli jsme se na školním pozemku, dali si společně pizzu k večeři, připravili nocleh a potom jsme se pustili do společných her a soutěží na téma knížky, autoři dětských knih a hrdinové dětských knih. které jsme připravili jak my, tak i naši noví kamarádi ze Zlína.  Druhý den jsme společně navštívili Planetárium a poté šla naše třída na horolezeckou stěnu a kamarádi ze Zlína na procházku Prahou.


Třetí ročník a knížky

V letošním roce jsme opět navázali na tradiční aktivitu Knižní veletrh na Červeném vrchu. Žáci 3.A se v rámci projektu zaměřili na dvě aktivity. Pro žáky 2.A připravili návštěvu knižního hradu, ve kterém na mladší spolužáky čekali oblíbené knížky třeťáků. Ti jim potom své knížky představili a společně si o nich povídali. Program pokračoval na „Velikonoční stezce“, kde druháčci plnili různé velikonoční úkoly. K jejich splnění museli prokázat své dovednosti čtení a porozumění textu.

Druhá aktivita navazovala na Čtenářský most mezi Prahou a Zlínem, které jsme se zúčastnili v prvním pololetí školního roku spolu se ZŠ Kvítek ve Zlíně. Pro partnerskou třídu jsme vyrobili knihu „Obludárium z Červeného vrchu“, která obsahovala nejen psaný text, ale i krásné ilustrace, které vznikly technikou koláže.  Naše kniha vyrazila do Zlína a těšíme se na obludy, které pro nás vyrobili zlínští čtenáři. 


Knižní veletrh pátého ročníku

V úterý 21.6. dopoledne uspořádali žáci z 5.B pro své mladší spolužáky ze 4.A čtenářský veletrh. Ve svých prezentacích představili spoustu zajímavých knížek, povídali o různých autorech, ilustrátorech a knižních postavách, čtením úryvku z oblíbené knihy dali nahlédnou do nového nepoznaného příběhu. Věříme, že byli noví mladí čtenáři nalákáni a příštím rokem vezmou nejen školní knihovnu útokem.Autor muzik, 01.07.2022 08:16

Rubriky:   Akce školy