English Maths Competition

Ve čtvrtek 21.4.2022 jsme v naší škole pořádali již tradiční matematickou soutěž v angličtině  English Maths Competition.

Soutěže se zúčastnilo celkem 76 žáků a studentů, z toho 56 v kategorii 8. tříd ZŠ a tercií víceletých gymnázií a 20 v kategorii 9. tříd ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Účastníci byli žáky 11 základních škol a gymnázií z Prahy 2, 4, 6 a 13.Nejúspěšnější řešitelé zveme k převzetí odměn do ZŠ a MŠ Červený vrch ve čtvrtek 26. 5. 2022 v 15.30. V kategorii 9. tříd jsou to první tři a v kategorii 8. tříd prvních pět. Kromě znalostí anglického jazyka a porozumění anglickému textu se při řešení úloh žáky a studenty prověřovaly jejich vědomosti a dovednosti z oblasti matematické analýzy, algebry, geometrie a kombinatoriky, dále jejich schopnost logicky uvažovat, analyzovat a dedukovat. 

V příloze naleznete výsledkové listiny obou kategorií. 

Příloha
EMC 2022- výsledková listina 8. třídy.pdf
EMC 2022- výsledková listina 9.třídy.pdfAutor cibulkova, 25.04.2022 08:45

Rubriky:   Soutěže