Projekt Aktivní město

Vážení rodiče,
i letos se zapojujeme do projektu Aktivní město, v rámci něhož můžete čerpat příspěvek ÚMČ Praha 6 na zájmové aktivity. V příspěvku níže naleznete informace o tom, jakým způsobem je nutné postupovat v případě zájmu o tento příspěvek. Příspěvek se vztahuje na hrazené kroužky pořádané školou, podmínkou je trvalé bydliště žáka v Praze 6.

 

 

Postup čerpání příspěvku z projektu Aktivní město:

1. Zaregistrujte své dítě na webových stránkách www.aktivnimesto.cz - v případě, že jste tak již neučinili.

2. Zaplaťte na účet školy částku za kroužek v plné výši.

3. Zažádejte o příspěvek na stránkách www.aktivnimesto.cz

Vaši žádost od "Aktivního města" obdržíme a následně potvrdíme. Stane se tak po ověření došlé platby v plné výši na účet školy.
Vyúčtování poté probíhá 1x za měsíc - vždy poté, kdy škola obdrží finanční obnos od provozovatele aktivnimesto.cz. Příspěvek bude školou rodičům zaslán na číslo účtu, ze kterého platba přišla.

Výše příspěvku je letos shodná pro všechny typy aktivit a činí 600,- Kč. 

Podmínkou poskytnutí podpory je trvalé bydliště žáka v Praze 6. Autor jcurda, 16.09.2021 18:26

Rubriky:   Zájmové kroužky